�������������������� �������������� на основе: ������������������������ ����������������