�������������������� �������������� на основе: ������������������������������������ �� ������������������ ������������������